Privacybeleid

Voor bezoekers van deze website

Versie: 20230913

Beheer

De website praktijkenroute.nl is eigendom van Praktijk EnRoute en staat onder beheer van TransIP. De contactgegevens van Praktijk EnRoute  zijn te vinden op praktijkenroute.nl/contact.

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan praktijkenroute.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

TransIP zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doet dit in opdracht  en onder verantwoordelijkheid van Praktijk EnRoute.

Cookies

praktijkenroute.nl maakt op moment van schrijven (september 2023) geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Wij zijn van mening dat een cookie niet noodzakelijk is om een goede ervaring op de website te hebben. Mochten we in de toekomst toch iets toevoegen aan de website waar cookies voor noodzakelijk zijn, dan zullen we dit privacybeleid erop aanpassen.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

praktijkenroute.nl maakt gebruik van statistieken waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren. Hiervoor gebruiken we een statistiekfunctie die geen cookies plaatst.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Praktijk EnRoute, de contactgegevens van Praktijk EnRoute  zijn te vinden op praktijkenroute.nl/contact.

Disclaimer

Praktijk EnRoute is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Formulieren

De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een formulier op de website invult bij Praktijk EnRoute.

Gegevens die door de klant verstrekt worden

Praktijk EnRoute kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de aanvraag via het formulier.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Praktijk EnRoute denkt dat het kan bijdragen aan het welbevinden van de klant.
  • Gegevens verstrekken aan derden:
    Gegevens die door de klant aan Praktijk EnRoute zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging

De gegevens die de klant aan Praktijk EnRoute verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of vragen om verwijdering. Praktijk EnRoute kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Praktijk EnRoute voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Aangesloten bij
Logo transparent
RBCZ logo payoff
Deze website maakt geen gebruik van cookies 🍪

Voor goede zorg zijn cookies niet noodzakelijk. Op deze website zijn er dan ook geen cookies die gegevens van je bezoek opslaan. Fijn hè? 

Sluiten